Elly Ariessen zet zich al jaren in voor de kerk (Foto: Carla Droste)
Elly Ariessen zet zich al jaren in voor de kerk (Foto: Carla Droste)

Elly Ariessen zet haar werk voort

Algemeen

LOBITH - Op 14 januari 2024 vond de allerlaatste eucharistieviering plaats in de katholieke kerk in Lobith. Het einde van een tijdperk. Ondanks dat de kerk haar erediensten verloor, kunnen gelovigen nog steeds maandelijks een gebedsviering bijwonen. En tijdens Pasen en andere feestdagen worden er speciale vieringen gehouden.

Door Carla Droste

Het is dankzij de inzet van vrijwilliger Elly Ariessen dat de kerk als centrale ontmoetingsplek behouden blijft. Zolang er geen andere bestemming voor de kerk is gevonden, organiseert zij gebedsvieringen, op de laatste zondag van elke maand. “Ook de vieringen met Pasen, Allerzielen, Kerstmis en andere feestdagen wil ik voortzetten”, vertelt Elly. “Op zondag 31 maart, Eerste Paasdag, is er om 11.00 uur een paasviering. En op Goede Vrijdag om 15.00 uur een kruisweg.”

Voor de parochianen verandert er dus niet veel. De aanwezigheid van pastoor Thanh Ta was al minimaal vanwege zijn verplichtingen elders binnen de Sint Willibrordus Parochie. Elly: “Het afgelopen jaar leidde ik ook al de woord- en communievieringen op de laatste zondag van de maand. Het enige verschil is dat we nu geen communie meer uitdelen.”

Herinneringen

De kerk in Lobith was niet de eerste in de regio die aan de eredienst werd onttrokken. De beslissing van het bisdom is het gevolg van een afname van het aantal kerkgangers. Toch voelt het als een verlies voor de gemeenschap die hier generaties lang samenkwam. Veel mensen hebben herinneringen aan huwelijken, begrafenissen en doopplechtigheden die in deze kerk hebben plaatsgevonden. En wie heeft als kind geen muntje gedoneerd bij het engeltje in de kerststal, om vervolgens een goedkeurend knikje van haar te krijgen?

Ritmisch Koor

Sinds de laatste officiële kerkdienst in januari zijn er al twee keer gebedsbijeenkomsten gehouden. “De opkomst varieert tussen de 15 en 25 mensen. Als dit zo blijft, dan wil ik er zeker mee doorgaan.” Elly wordt hierbij telkens ondersteund door het Ritmisch Koor uit Lobith. “Daar ben ik heel blij mee. Ze zingen ontzettend goed, ondanks dat ze maar met een kleine groep zijn. Twee koorleden lezen ook teksten tijdens de kerkdienst. Die verdelen we onderling. Daarnaast verzorgen we om beurten de boekjes voor de vieringen.”

Kritisch

Elly zet zich al jaren in voor de kerk en heeft verschillende taken vervuld. Ze verzorgde doopplechtigheden en uitgeleidevieringen en was actief bij diverse werkgroepen, zoals het kinderkoor en de werkgroep communie en vormsel. Maar, ze kon zich niet altijd vinden in het beleid. “In Lobith hadden we allerlei mooie initiatieven, maar steeds vaker werden we door het bisdom teruggefloten. Alles moest in overleg met de andere locaties binnen de Sint Willibrordus Parochie. Er werd eindeloos vergaderd. Het pastoraal team gaf je het gevoel dat je inspraak had, maar uiteindelijk werden de beslissingen door het bisdom genomen. De terugloop van het aantal kerkbezoekers is een feit, maar hierdoor zijn diverse projecten doodgebloed. Dat is jammer.”

Elly is gelovig, maar ook kritisch. “Al die wetten en regels binnen het geloof, die hebben wij mensen er zelf aan gehangen”, merkt ze op. Toch haalt ze veel voldoening uit het werk dat ze doet voor de gemeenschap. “Tijdens de gebedsvieringen probeer ik mensen te stimuleren om dieper na te denken over bepaalde onderwerpen. Daarbij houd ik ook mezelf een spiegel voor. Geloven komt van binnenuit en heeft niets te maken met het kerkgebouw, want het zit niet in de stenen. Maar, de kerk is wel een mooie plek om tot rust en bezinning te komen.”