Kerkberichten

Algemeen

St. Willibrordusparochie

Vieringen in het Eucharistisch Centrum H. Andreaskerk in Zevenaar: Zondag 24 september: 10.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger diaken Adri van Zundert. Het koor sAmen verzorgt de zang.
Overleden: Gerda Stokman-Derksen
Misintenties: ome Paul en tante Marie Reijmer-Aaldering, Annie Wenting-Sales, Ria Witjes-Driessen, mevrouw C. van Huet-Wieland, Maria en Koos van der Vate, Ben Hetterschijt, Wim en Maarten Nieuwenhuijs, Kees de Leuw, overleden familieleden Renjaan en Renwarin, Gerda Stokman-Derksen.
De Mariakapel is dagelijks open van 9.30 uur tot 16.30 uur. In de Mariakapel is tevens een krat geplaatst voor de Voedselbank, daarin kunt u houdbaar voedsel deponeren. Telefoonnummer Centraal Secretariaat: 0316-523468.

St. Martinus

Zondag 24 september is er geen viering in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar.

Protestantse Gemeente
Zevenaar

Elke zondag om 10.00 uur wordt in de Ontmoetingskerk een viering gehouden. Elke tweede vrijdag van de maand om 19.00 uur wordt een gebedsbijeenkomst gehouden voor hen die in deze wereld moeten leven met geweld en onderdrukking.