Pastoor Thanh en Pastor Huls (rechts) (Foto: PR)
Pastoor Thanh en Pastor Huls (rechts) (Foto: PR)

Pastor Jan Huls overleden

Algemeen

WESTERVOORT/ZEVENAAR - Pastor Jan Huls uit Westervoort is op 1 februari jl. op 88-jarige leeftijd in alle rust overleden, na een lang leven in dienstbaarheid aan God en mensen.

Pastor Huls werd in 1934 in Dinxperlo geboren als oudste zoon van een Duitse moeder en een Nederlandse vader. Hij sprak altijd liefdevol en bewonderend, maar vooral ook met dankbaarheid over zijn ouders, die hem de vrijheid gaven om zijn roeping te volgen. Hij werd op 22 juli 1962 door kardinaal Alfrink tot priester gewijd en toen benoemd als de eerste kapelaan van de parochie Maria Koningin in Zevenaar. Vanaf 1977 is hij in Westervoort, wel of niet Rooms Katholiek: DE pastor Huls. Hij wist velen enthousiast te maken voor het ‘kerkenwerk’. Pastor Huls was een sociaal betrokken mens met een groot hart, vooral voor zieken en mensen in de marge. Bij zijn zilveren priesterjubileum in 1987 wist hij velen te betrekken bij het project Intercambio met Zanatepec (Mexico). En tegelijk met zijn gouden jubileum in 2012 werd De Herberg geopend. Hij was de laatste pastoor van de parochie Sint Werenfridus. Pastor Huls bleef na zijn emeritaat in 2004 in Westervoort wonen en tijdens zijn dagelijkse wandeling ontmoette hij velen. Hij vroeg zich af waarom hij zo oud mocht worden, immers zijn beide broers en vele vrienden overleden op jongere leeftijd. Hij kon zich lange tijd goed alleen redden, maar de laatste jaren ontving hij meer en vaker hulp, vooral toen begin 2022 de ziekte Alzheimer werd geconstateerd. Hij verhuisde recent naar De Liemerije in Zevenaar. Hij waardeerde alle goede zorgen en aandacht voor hem. En hij bedankte hiervoor vaak de mensen, met wie hij in aanraking kwam. Als hij de naam niet meer wist noemde hij iedereen: ondeugd. Pastor Huls was trouw aan zijn priesterambt, aan zijn vrienden, en ook aan mensen die aan zijn pastorale zorg werden toevertrouwd in de verschillende parochies. Hij had vrede met het naderende einde van zijn leven en vond berusting in het sacrament van de zieken. Hij vertrouwde op een leven na de dood in Gods hemelse liefde.