Afbeelding

Hoorzitting kerksluiting Lobith

Algemeen

LOBITH -  De hoorzitting over de sluiting van de kerk in Lobith vindt plaats op woensdag 25 januari om 19.30 uur in de pastorie van de kerk in Lobith. 

In juli 2022 heeft het parochiebestuur van de RK parochie Sint Willibrordus besloten om de bisschop de vraag voor te leggen om de kerken in Duiven, Doesburg en Lobith aan de eredienst te onttrekken. Daardoor blijft alleen de Heilige Andreaskerk in Zevenaar open in de regio Zevenaar-Duiven-Westervoort-Doesburg. Tot de procedure die uiteindelijk leidt tot het sluiten van een kerk, hoort ook een zogenaamde hoorzitting. Tijdens een hoorzitting kunnen parochianen hun eventuele bezwaren tegen of opmerkingen over de kerksluiting naar voren brengen. Dat wat er gezegd wordt, wordt zo letterlijk mogelijk genotuleerd en gaat, na goedkeuring door degene die de betreffende opmerking(en) heeft gemaakt, behoren tot het dossier dat de bisschop ter bestudering krijgt toegestuurd. Na bestudering raadpleegt de bisschop de priesterraad. Tenslotte zal hij een beslissing nemen om de kerk al dan niet aan de eredienst te onttrekken. Tot het dossier dat aan de bisschop wordt gestuurd behoort ook een werkplan. Op de website van de parochie is het Werkplan kerksluiting terug te vinden.Tijdens de hoorzitting zijn parochianen aan het woord. Het bestuur beperkt zich bij vragen tot verduidelijking. Er vindt geen inhoudelijke discussie plaats.