kerkberichten in Zevenaar

Algemeen

St. Willibrordusparochie

Vieringen in het Eucharistisch Centrum H. Andreaskerk te Zevenaar, zondag 4 december: 10.30 uur Eucharistieviering, voorganger pastoor Thanh Ta. Er is geen koor aanwezig. Er is een extra collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie. Overleden: Fien Luiking, emiritus pastoor B√∂hmer, Joke Bach-Seising. Misintenties: Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Mies Scheers-Leenders, familie Kloppenburg, Wim en Lies Melchers-Derksen, Ria Witjes-Driessen, Khudur Shaba, Gerard ten Vaarwerk, Riet Baaken-Poodt, Joke Bach-Seising, Wilhelmien van Aken en zoon Jan, Piet van Casteren, Mevr. C. van Huet-Wieland. Amnesty International is aanwezig om de kerkbezoekers de mogelijkheid te bieden petities te ondertekenen in het kader van de mensenrechten. 

St. Martinus

Zondag 4 december 10.00 uur, gebedsviering met voorgangers John en Sophia 2e Zondag van de Advent Gebedsintenties: Grada Engelen-Polman. Koor: Herenkoor Groessen o.l.v. Martijn. Mededeling: overleden op dinsdag 22 november Fien Luiing (89), wonende Tesma Didam (voorheen Slenterweg Ooy-Zevenaar). Haar uitvaart was op maandag 28 november in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats.

Ontmoetingskerk Zevenaar

Op zondag 4 december  is er om 10.00 uur  in de Ontmoetingskerk een viering waarin ds. Leen den Besten zal voorgaan. Op zondag  11 december - derde advent - gaat om 10.00 uur  ds.   Alle Jonkman voor.  Aan deze viering wordt meegewerkt door de Zevenaarse werkgroep van Amnesty   International. De   vieringen  zijn ook via streaming te volgen. Log in op kerkdienstgemist.nl. Na inloggen vult u de plaatsnaam Zevenaar in. U vindt dan de Protestantse Gemeente Zevenaar.