(Foto: Sjoerd Geurts)
(Foto: Sjoerd Geurts) Foto: SJOERD GEURTS

De Liemerse Ambassade is op stoom

Algemeen

LIEMERS - Het aantal projecten groeit, de naamsbekendheid stijgt en de samenwerking binnen de regio heeft een duidelijke impuls gekregen. De Liemerse Ambassade is in relatief korte tijd flink op stoom gekomen. Ruim twee jaar na de oprichting is de Liemerse Ambassade uitgegroeid tot dé plek waar de Liemerse samenwerking steeds zichtbaarder gestalte krijgt.

Dat smaakt naar meer, zo luidt de conclusie van een strategiesessie in Stadsbierhuys De Waag in Doesburg. Daar werd een aanzet gemaakt voor vernieuwing van de beleidsvisie. Alle portefeuillehouders Economische Zaken van de Liemerse gemeenten (Montferland, Doesburg, Zevenaar, Duiven en Westervoort) namen deel aan de bijeenkomst, waar verder ambtenaren, ambassadeurs, projectleiders en bestuur en medewerkers van de Liemerse Ambassade bij aansloten. De projectleiders op het gebied van logistiek, vrijetijdseconomie, maakindustrie, techniek en landbouw kwamen met een update op hun eigen project. Ook werd de Liemerse Economische Visie uitgebreid besproken. Vervolgens gingen bestuursleden, portefeuillehouders, ambtenaren van de Liemerse gemeenten, projectleiders en Liemerse ambassadeurs met elkaar in conclaaf met het oog op de nieuwe beleidsvisie. Het leverde waardevolle input op.

“Het is mooi om te zien dat de samenwerking binnen de Liemers echt gestalte krijgt”, zegt voorzitter Harry Ankoné van de Liemerse Ambassade. “Vanuit de Liemerse Economische Visie (LEV) zijn er verschillende projecten ontstaan waarmee grote stappen worden gezet zoals Kijk Verder in de Liemers, dat zich richt op de vrijetijdseconomie, de verkenning naar een Field Lab Smart Industry in de Liemers, de branding hotspot Logistiek, het Techniekpact, de regionale landbouwvisie, Soil Valley en de Ontwikkelagenda voor bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Een belangrijke rode draad is daarnaast het opzetten van een zogenaamde Human Capital Agenda, waaraan we een ‘talent ontwikkelfonds’ voor jongeren, werkenden en werkzoekenden koppelen. Nu is het tijd om met een nieuwe beleidsvisie weer wat verder in de toekomst te kijken.”

Wat vooral opvalt, is dat vanuit alle gemeenten de Liemerse samenwerking wordt omarmd. Op veel onderwerpen hebben de gemeenten elkaar inmiddels gevonden. “En dat is belangrijk”, stelt ook programmadirecteur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “Wil je als Liemers op de kaart komen te staan en een vuist maken dan moet je dat samen doen. Dat begint steeds duidelijker zichtbaar te worden en we worden steeds vaker als serieuze Liemerse gesprekspartner uitgenodigd. De Liemerse Ambassade en de Liemerse gemeenten schuiven al regelmatig aan tafel met bijvoorbeeld de Groene Metropoolregio, The Economic Board, het Waterschap en de Provincie Gelderland.”

De samenwerking heeft onder meer geleid tot een gezamenlijke aanvraag voor Europese landbouwgelden, die kunnen worden besteed aan de inrichting van het landschap. Hiervoor heeft de Liemerse Ambassade namens vijf Liemerse gemeenten en waterschap Rijn IJssel bij de Provincie Gelderland een zogenaamde ‘Leader-aanvraag’ gedaan.