150 gelovigen bezochten de afscheidsviering (Foto: Kristel Wanders)
150 gelovigen bezochten de afscheidsviering (Foto: Kristel Wanders)

Laatste eucharistieviering in St. Martinuskerk

Algemeen

OUD-ZEVENAAR - 150 kerkgangers, zichtbaar geëmotioneerd, bezetten op 20 november tijden de laatste eucharistieviering de banken van de Sint Martinuskerk, de parel van Oud-Zevenaar. 

Bijna allemaal bewaren ze kostbare herinneringen aan het eeuwenoude rijksmonument. De één werd er gedoopt en gevormd, de ander trouwde er, een derde begroef er familieleden. Zij zagen hoe Sophia Wanders, lid van de Martinusraad, de loofslamp, het eeuwige licht, doofde. Pastoor Thanh droeg het Allerheiligste in de monstrans de kerk uit. Een staande ovatie was er voor de 91-jarige Hein Wenting. Hij werd bisschoppelijk onderscheiden met de Willibrordus plaquette, omdat hij sinds 1956 actief is als vrijwilliger in de geloofsgemeenschap van Oud-Zevenaar.

Rust, kracht en moed

Afscheid nemen is niet alleen terugkijken op wat er niet meer is, maar vooral vooruitkijken naar wat er wél is, gaf Sophia Wanders in haar slotwoord aan. “Stilstaan en niets doen, zit niet in onze aard. Daarom kwamen en komen we hier niet. We vonden hier rust, kracht en moed om door te gaan. In de meest moeilijke omstandigheden kwamen we hier. Om samen te zijn, te bidden, soms misschien wel in gedachten een hartig woordje te spreken met Onze Lieve Heer, vragen te stellen en misschien geen antwoord te krijgen. En daarom moeten we samen ook naar de toekomst kijken.” De nieuwe eigenaar wil appartementen gaan bouwen in de kerk. Tot de definitieve overdracht plaatsvindt, zijn er gewoon gebedsvieringen mogelijk. Zonder pastoraal team, maar met de vrijwilligers van de gemeenschap. Zo is er zondag 27 november een gebedsviering op de eerste zondag van de Advent. Dan begint ook de kerstgroepenexpositie ‘Levend verleden.’ Ook in de maand december zijn er vele gebedsvieringen gepland en in voorbereiding, bijvoorbeeld twee op kerstavond en één op eerste kerstdag.

Toekomst

Sophia Wanders: “Blijven samenkomen in Zijn Naam en vooruitkijken; dat is onze toekomst als geloofsgemeenschap.” Ze hoopt dat ook na de realisatie van de appartementen een gedeelte beschikbaar blijft vooruitvaarten en vieringen. “De kerk helemaal sluiten, dat is voor ons niet voor te stellen.”