Participatieraad Zevenaar zoekt versterking

van de redactie 

Door het vertrek van twee leden, eind dit jaar, zoekt de Participatieraad Zevenaar (PRZ) versterking. Daarvoor zijn ze op zoek naar betrokken burgers die wonen in de gemeente Zevenaar en bij voorkeur in Lathum, Giesbeek of Angerlo. Inwoners uit deze kernen maken nu nog geen deel uit van de PRZ. Vooral jongvolwassenen roept de PRZ op om te reageren.

ZEVENAAR - De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Deze raad heeft tot taak mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociale domein.

Dan gaat het over zeer verschillende en uiteenlopende onderwerpen zoals jeugdhulp, jongerenwerk, onderwijskansenbeleid, beschermd wonen, mantelzorgondersteuning, armoedebeleid, maatschappelijk ondersteuning, huishoudelijk hulp, inburgering en passend werk. In de advisering is het belangrijk om na gaan wat dit beleid of regeling betekent voor de burger die dit betreft en de inwoners van de gemeente Zevenaar en hoe de gemeente dit gaat communiceren richting die inwoners.

Wat de PRZ vraagt van deze versterking is dat zij zicht heeft op of zich wil verdiepen in wat er op het sociaal domein gaande is, een maatschappelijk netwerk heeft, zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van belangengroepen, communicatief en samenwerkingsgericht is ingesteld en een positief kritische houding heeft.

Meer informatie?

Informatie over de PRZ is te vinden op de onderstaande website of te verkrijgen bij de Peter Donker (voorzitter) via 06 - 1816 9342 of Peter van Schijndel (secretaris) via 06 - 2312 9575. Je kunt jouw reactie uiterlijk donderdag 15 oktober mailen naar participatieraad@zevenaar.nl.

przevenaar.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden