Een verbindend gesprek: Verdiepingsdag: De dialoog – Nijmegen

zaterdag 25 maart 2023 10:00 t/m 16:00

Het beoefenen van de dialoog vraagt een open, onderzoekende en nieuwsgierige houding. Met aandacht, stilte en ‘een verdiepend luisteren naar de ander’, vanuit waarden als ‘gelijkheid’ en ‘openheid’. Samen denken om tot een diepere reflectie van de werkelijkheid en elkaars ideeën te komen. Een belangrijk onderdeel van het humanisme.

Het publiek debat verhardt. Naast stelling nemen op cruciale momenten om vrijheden te beschermen, moet er ruimte zijn om (weer) te verbinden. Door ons inlevingsvermogen aan te spreken en het perspectief van de ander te willen begrijpen, ook als dat heel anders is dan het jouwe. Met vertrouwen en oprechte nieuwsgierigheid het gesprek in durven gaan, waarbij het uitgangspunt is dat je de ander als mens blijft zien. Het (be)oefenen van de dialoog kan ons hierbij helpen.

Het gaat in een dialoog niet om het overtuigen van de ander, maar om te leren van en met elkaar. Met aandacht, stilte, het stellen van goede vragen, verdiepend luisteren en zelf ook gehoord worden. Vanuit het idee dat je voor je eigen leerproces de inzichten van de ander nodig hebt. Zoals Jaap van Praag, een van de oprichters van het Humanistisch Verbond, ooit schreef: ‘De waarheid ís niet, zij wordt.’

Docent Roland Gerritsen

Prijs (inclusief koffie/thee): € 70 standaard € 50 leden Humanistisch Verbond € 35 bij minimum inkomen en studenten € 25 leden Humanistisch Verbond met een minimum inkomen

Lunch graag zelf meenemen. Je krijgt daarbij een kop soep aangeboden door de afdeling Nijmegen.

Aanmelden
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-de-dialoog-nijmegen/#formulier

Locatie